Случајот Камчев пред Комитетот на министри на Советот на Европа
  Објавено на
share

Случајот Камчев пред Комитетот на министри на Советот на Европа 


Одбраната на бизнисменот Јордан Камчев преку отворено писмо се обратила до Комитетот на министри на Советот на Европа со цел меѓународен мониторинг на случајот.

 

Случајот Камчев пред Комитетот на министри на Советот на Европа (ВИДЕО)

 

Преку две решенија за притвор Камчев е повеќе од 45 денови во притвор врз основа на службена белешка на Агенцијата за национална безбедност која што се уште не е доставена до одбраната.

Во белешката неофицијално се тврди дека тој сакал да избега а бизнисменот десетици пати предходно ја напуштал Македонија и се враќал во земјата.

Дополнително, истрагата против Камчев далеку ги надминува роковите од 18 месеци за кои негативна оценка даде и Извештајот на американскиот Стејт Департмент.

“Тргнувајќи од фактот дека Македонија е под мониторинг на Комитетот на Министри при Советот на Европа во делот кој се однесува на примената на мерката притвор и треба да постапува согласно со Акцискиот план Владата на Македонија за извршување на оваа обврска и имајќи го во предвид незаконитото лишување од слобода, тортурата која беше потврдена и против правната и незаконита употреба на „сомнителни докази“, надвор од сите процедури и стандарди на дејствување од страна на Агенцијата за национална безбедност, како и јавниот напад на одбраната во случајот на Јордан Камчев, одбраната се обрати со отворено писмо до 47те министри за надворешни работи на Совет на Европа”, вели во изјавата адвокатот на Камчев, Тони Менкиноски.

Во писмото се аргументираат низа аспекти на случајот кои се спротивни на правилата кои се поставени од Советот на Европа:

“Круцијалниот доказ со кој Судот располага и врз основ на кој г-динот Јордан Камчев е против законски лишен од слобода и му е повторно продолжена мерката притвор е целосно незаконит доказ, односно, не смее да биде доказ во кривична постапка.

Дополнително и покрај сите инсистирања од страна на одбраната Судот одбива тој доказ да го обелодени, достави и презентира на одбраната.
Имено, Информација (заведена под СД бр. 02-545/1 од 14 ти Март 2021 година) на АНБ врз која се заснова решението на Судот за лишување од слобода, не само што не е доставена до одбраната и Судот одбива да го стори тоа, Информацијата на АНБ е спротивна на член членот 43 од Законот за Агенцијата за национална безбедност и согласно на овој член, не може да се употреби како доказ во кривична постапка, но може да се користи за иницирање и насочување на кривична постапка.

Недозволливо е вршење на јавни напади и притисоци врз одбраната на г-динот Јордан Камчев, преку соопштенија и изјави што претставува директно мешање и дискредитација како на целокупниот предмет, така и директно на г-динот Јордан Камчев и на неговата одбрана.
Поради молкот на македонските институции во овој случај, до кои повторно апелираме да започнат да постапуваат согласно својот професионален интегритет, одбраната на г-дин Јордан Камчев бара меѓународен мониторинг на случајот односно, овој случај да биде дел од процесот на мониторинг на Комитетот на министри на Советот на Европа.

Меѓународен мониторинг се бара и поради директно кршење на Уставно загарантираните права и гаранции на Јордан Камчев на „слобода и безбедност”, „правото на ефикасна и делотворна одбрана ” и на неговото право на „правично судење пред непристрасен трибунал”, како и дека бил субјект на нечовечко и понижувачко дејствување од страна на институциите на Македонскиот систем кои му ја имаат ограничено неговата слобода.
КОМЕНТАРИ
Copyright Jadi Burek © 2013 - сите права се задржани