КОЛУМНИ

Фељтон дел 9 - Шопинг, или како најлесно да го убиеш стресот - Томислав Гошевски

Фељтон дел 8 - Кувајтска Драма - Томислав Гошевски

Фељтон дел 7. Нема грешки, има само лекции - Томислав Гошевски

Павле Трајанов експерт за пост-нуклеарни инциденти, радијација и контаминација vs Петар, здраворазумен ама многу образуван познавач на состојбите

Фељтон дел 6 - Кога кармата ќе те начека со спуштени панталони - Томислав Гошевски

Фељтон дел 5 - А која е цената? - Томислав Гошевски

Фељтон 4. Другарка ми ЕДНА - пишува Томислав Гошевски

Фељтон дел 3 - Ама ова му се случува на некој друг - Томислав Гошевски


Copyright Jadi Burek © 2013 - сите права се задржани