Меѓународен успех на Македонската карикатурална уметност Награда за Крстевски во Кореја
  Објавено на
share

 Kultura   Меѓународен успех на Македонската карикатурална уметност Награда за Крстевски во Кореја

Me|unaroden uspeh na Makedonskata karikaturalna umetnost

NAGRADA ZA KRSTEVSKI VO SEUL KOREJA

Na godine{nata `irirana 11-ta manifestacija za sovremena umetni~ka karikatura SIKAKO 2022 vo Seul Koreja ,pokraj  u~estvo na 60 zemji ,SAD,Francija ^e{ka,Iran,Turcija,Kolumbija,Filipini..so nad 1500 dela na sovremena umetni~ka karikatura ,nagraden e makedonskiot strip avtor Zlatko Krstevski .Pravilata za u~estvo na izlo`bata se pra}aat isklu~ivo  originalni  dela ,na godine{nata tema Kriza & Prilika , potpi{ani od umetnicite.Organizator  e me|unarodniot Institut za sovremena karikaturalna umetnost SIJONG od Seul Koreja. Delata se predhodno `irirani , vo momentov izlo`eni vo Siti Pablik Galeri vo Seul,kurator na likovnata postavka e Dr.Lim ^eng San .Pokraj Krstevski so svoi dela se zastapeni  i makedonskite avtori Bla`e Dokuleski i Tode Bla`eski.Posle postavkata delata }e bidat del od fondot na Siti Galeri.

  

Sejong Int'l Cartoon Institute Seoul

http://dicaco.com

http://dicaco.kongju.ac.kr
КОМЕНТАРИ
Copyright Jadi Burek © 2013 - сите права се задржани